KONE in LEED certifikat zelene gradnje

KONE in LEED

Naše strokovno znanje in rešitve vam lahko pomagajo z vašo stavbo doseči certifikat LEED za zeleno gradnjo

Zelena gradnja nove generacije s KONE in LEED

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) je mednarodno priznan sistem ocenjevanja zelenih stavb, ki ga je razvil ameriški svet za zeleno gradnjo (U.S. Green Building Council).

Sistem certificiranja LEED pomaga lastnikom in upravljavcem stavb pri iskanju in izvajanju rešitev za načrtovanje, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje zelenih stavb.

Podjetje KONE vas podpira pri pridobitvi priznanj LEED v4 Building Design in Construction na naslednje načine:

  • Pomaga vam zmanjšati porabo energije na mestu gradnje in ogljičnega odtisa stavbe s poglobljeno analizo prometnih vzorcev ter porabe energije in potecialnega zmanjšanja ogljičnega odtisa naših rešitev v njihovi življenjski dobi.
  • Pomaga vam izpolnjevati predpogoje LEED in zagotavlja rešitve, ki prispevajo k doseganju priznanj LEED.

Podpiramo vas tudi pri drugih ocenjevalnih sistemih.

Energija in ozračje

ZAHTEVE
TIP
OPIS ZAHTEVKAKO LAHKO POMAGA KONE
Osnovni zagon in preverjanjePredpogojPriprava in sledenje načrtu obratovanja in vzdrževanja, ki vsebuje potrebne informacije za učinkovito obratovanje stavbe.
KONE ponuja vodnike za uporabnike in načrte obratovanja za njegove rešitve.
Minimalna energijska učinkovitostPredpogojIzpolnite nujne zahteve za dvigala:
  • Osvetlitev kabine
  • Ventilator kabine
  • Način delovanja v pripravljenosti
  • Klimatska naprava
KONE lahko oblikuje rešitve za izpolnjevanje zahtev ter po potrebi zagotovi vizualna in tehnična dokazila.
Osnovno upravljanje s hladilnimi sredstviPredpogojV novih sistemih za ogrevanje, prezračevanje, klimatizacijo in hlajenje (HVAC&R) ne uporabljajte hladilnih sredstev na osnovi klorofluoroogljikovodikov (CFC).Oprema KONE ne uporablja hladilnih sredstev na osnovi CFC
Optimizirajte energetsko zmogljivostPriznanjeDokaz skupnega zmanjšanja porabe energije v predlagani stavbi v primerjavi z osnovno stavboRešitve KONE se lahko vključijo v energijsko simulacijo projekta z uporabo metode "Exceptional Calculation Method". KONE nudi podporo z zagotavljanjem izračunov energetske učinkovitosti.
Izboljšano upravljanje s hladilnimi sredstviPriznanjeZmanjšanje tanjšanja ozonske plasti in podpora zgodnjemu izpolnjevanju Montrealskega protokola ob čim manjšem neposrednem prispevku k podnebnim spremembam.KONE vam lahko zagotovi opremo, ki so nizek dejavnik škodljivosti za ozon (ODP) in imajo nizek potencial globalnega segrevanja (GWP).

Materiali in sredstva

ZAHTEVE
TIP
OPIS ZAHTEVKAKO LAHKO POMAGA KONE
Ravnanje z odpadnim materialom med gradnjo in rušenjem objektovPredpogojRazvoj in izvajanje načrta za ravnanje z odpadnim materialom med gradnjo in rušenjem objektov.KONE lahko izpolni zahteve za načrt upravljanja z odpadnim materialom Construction Waste Management, ki je bil ustvarjen za projekt. KONE ima tudi lasten nabor smernic za ravnanje z odpadnim materialom in recikliranjem na delovnih mestih, kjer poteka namestitev.
Opredelitev in optimizacija izdelkov za stavbe - okoljska deklaracija o izdelku*PriznanjeUporaba vsaj 20 različnih trajno vgrajenih izdelkov z okoljsko deklaracijo izdelka (EPD) od vsaj petih različnih proizvajalcev.Okoljske deklaracije o izdelkih podjetja KONE, ki jih je potrdila zunanja stranka, podajajo informacije o okoljski učinkovitosti naših dvigal in pomičnih stopnic za čas njihovega življenjskega cikla.
Opredelitev in optimizacija izdelkov za stavbe – pridobivanje surovin*PriznanjeUporabljajte vsaj 20 različnih trajno vgrajenih izdelkov vsaj petih različnih proizvajalcev, ki so javno objavili poročilo, ki vključuje okoljske vplive postopkov pridobivanja in dejavnosti, povezanih z izdelki teh proizvajalcev.KONE lahko zagotovi trajnostno poročilo, ki je skladno s smernicami pobude za globalno poročanje (GRI). Letno poročilo podjetja KONE opiše položaj v skladu z globalnim dogovorom OZN o sporočilu o napredku (Communication on Progress).
Opredelitev in optimizacija izdelkov za stavbe – sestavine materialov*PriznanjeUporabljajte vsaj 20 različnih trajno nameščenih izdelkov vsaj petih različnih proizvajalcev, ki imajo deklaracije o zdravstvenem vplivu izdelka (HPD) v skladu z odprtim standardom za deklaracije o zdravstvenem vplivu izdelka. Deklaracija o zdravstvenem vplivu izdelka je dokument, v katerem proizvajalci navedejo sestavine izdelka in morebitne nevarnosti za zdravje, povezane s temi sestavinami.Deklaracije o zdravstvenem vplivu izdelka podjetja KONE so skladne z odprtim standardom HDP in navajajo informacije o vsebini materialov za dvigala in pomične stopnice ter zdravstvene učinke, ki so povezani s temi materiali. Trenutno nudimo deklaracije o zdravstvenem vplivu izdelka le za omejeno število naših izdelkov.

Kakovost notranjega okolja

ZAHTEVE
TIP
OPIS ZAHTEVKAKO LAHKO POMAGA KONE
Materiali z nizkimi emisijamiPriznanjeDoseganje mejne ravni skladnosti z emisijami, vsebnostjo hlapnih organskih spojin v materialih in metodami preskušanja.*KONE lahko podpira stranke pri izbiri skladnih zaključnih materialov za kabino dvigala in poda dokazila, da so izbrani materiali skladni s tehničnimi zahtevami. KONE uporablja najmanjšo možno količino kemikalij med namestitivijo.
Načrt za upravljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih med gradnjoPriznanjeRazvoj in implementacija načrta za upravljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih (IAQ) za čas gradnje in faz pred začetkom uporabe stavbe.KONE lahko izpolni zahteve načrta za upravljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih, ki je bil ustvarjen za projekt.

Inovacije

ZAHTEVE
TIP
OPIS ZAHTEVKAKO LAHKO POMAGA KONE
InovacijePriznanjeDoseganje pomembne, merljive okoljske uspešnosti z uporabo strategije, ki ni vključena v sistem ocenjevanja zelenih stavb LEED.Inovativne rešitve KONE za pretok ljudi lahko pripomorejo k pridobitvi priznanj za inovacije in mi vam zagotovimo dokumentacijo, ki bo to podprla za vsak projekt posebej.

Sorodne teme

img_bike-in-the-city-park_highlights_landscape

KONE in BREEAM

Spoznajte, kako vam lahko strokovno znanje in rešitve podjetja KONE pomagajo doseči priznanja in certifikat za zeleno gradnjo BREEAM.

img_KONE DX Monospace - related topis - codes and standards_668x376

Pravilniki in standardi

Ponujamo paleto rešitev, ki zagotavljajo skladnost z različnimi pravilniki in standardi o dvigalih, vključno z dostopnostjo, zaščito pred vandalizmom in uporabo v primeru požara. Vse naše rešitve ustrezajo evropskim varnostnim standardom EN81-20 in EN81-50 za načrtovanje in izdelavo dvigal.

Stopite v kontakt z nami

Uporabite spodnji obrazec in nam sporočite, kako vam lahko pomagamo. Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

Sample form


+386


My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance|Other
Equipment/service type *|Elevator|Autowalks|Escalators|Advanced People Flow solutions |People Flow planning|Other


Največja velikost 5 MB, formats: xlsx., docx., pptx., pdf, zip, png, jpg
Prosimo, upoštevajte, da bomo ob oddaji tega obrazca zbirali vaše osebne podatke. Za več informacij o obdelavi osebnih podatkov poglejte našo izjavo o zasebnosti.


Cookies

We use cookies to optimize site functionality and to give you the best possible experience while browsing our site. If you are fine with this and accept all cookies, just click the 'Accept' button.

You can also review our privacy statement.