SLOVAR

Ko je govora o dvigalih, pomičnih stopnicah in samodejnih vratih, so včasih uporabljeni tehnični izrazi in kratice, zato smo pripravili priročen glosar, da jih boste lahko enostavneje razumeli. Za prikaz definicije kliknite besedo ali frazo.

Glossary

 • Postavitev vrvi dvigala, pri kateri je hitrost kabine in vrvi enaka.

 • Postavitev vrvi dvigala, pri kateri je hitrost kabine za polovico manjša od hitrosti vrvi.

 • Oskrba z električno energijo, ki zagotavlja trifazno izmenično napetost.

 • Naprava ali sistem, ki nadzira dostop do dvigala ali stavbe.

 • Vrata na glavni strani vhoda. Glejte tudi C-vrata.

 • Sistem, ki omogoča odpiranje vrat dvigala, preden se dvigalo dokončno ustavi v nadstropju. Vrata se začnejo odpirati, ko je kabina dvigala v območju vrat in ko se hitrost spusti pod omejitev, ki jo dovoljuje varnostni pravilnik.

 • Serija samodejnih vrat za dvigala, ki temeljijo na izmenljivih komponentah. Primerno za uporabo pri večini dvigal.

 • Hrup, ki se prenaša po zraku. V dvigalu ga po navadi ustvarjajo motor, vrvi, nadzorna plošča, vrata, drsniki in druge komponente, ki vibrirajo.

 • Zvonec, ki se uporablja za klicanje pomoči. Upravljate ga lahko z gumbom v kabini. Zvonec se lahko nahaja v jašku dvigala, v primernem nadstropju ali na strehi kabine.

 • Gumb za vklop alarmnega zvonca. Vklopi tudi glasovno povezavo, če je uporabljena funkcija oddaljenega nadzora. Nameščen je v kabini dvigala, dodatni gumbi pa so na strehi kabine in pod kabino.

 • Ta čas določa, kako dolgo mora biti pritisnjen gumb za alarm, da sistem registrira signal.

 • Signal, ki se ustvari s pritiskom na gumb za alarm.

 • Nadstropje, v katerem se predvaja zvočno obvestilo.

 • Dušilni element za zmanjševanje hrupa. Uporablja se na primer v zaprtih kabinah, ploščah vrat ali krmilnih omaricah.

 • Varnostni sistem za preprečevanje nenadzorovanega gibanja kabine, ki se dviga.

 • Električni motor, pri katerem hitrost vrtenja ni povsem odvisna od frekvence dovedenega električnega toka. Razlika med frekvenco in vrtilno hitrostjo rotorja se imenuje slip. Ta razlika ustvarja navor motorja.

 • Vrata kabine, ki se samodejno odpirajo in zapirajo.

 • Vrata, ki se samodejno odpirajo in zapirajo.

 • Območje kabine, ki se izmeri meter nad tlemi ter je na voljo za uporabnike in blago med delovanjem dvigala, pri čemer se ne upoštevajo oprijemala. Pri tem se upošteva tudi ves razpoložljivi prostor pri vhodu, ko so vrata zaprta.

 • Stanje, ko je v kabini dvigala obremenitev, ki ustreza 30–50 odstotkom nazivne obremenitve (glede na princip dimenzioniranja), pri tem pa sta protiutež in teža dvigala enaki.

 • Delež nazivne obremenitve dvigala (v odstotkih), pri kateri sta kabina dvigala in protiutež v ravnovesju.

 • Masa protiuteži, ki zagotavlja prihranek energije tako, da uravnoteži celotno maso ali del mase kabine, okvirja kabine in nazivne obremenitve.

 • Varnostna ograja na strehi kabine, ki preprečuje padec v jašek dvigala.

 • Določen obseg vrat, namenjen do 200.000 ciklom letno. Glejte tudi vrata za srednje in velike obremenitve.

 • Izbirna naprava, ki omogoča pogon kabine z uravnoteženo obremenitvijo do najbližjega nadstropja.

 • Platforma iz jekla ali litega železa, na katero je postavljen stroj.

 • Naprava, ki lahko preklopi v katero koli od dveh stabilnih stanj. V enem stanju ostane, dokler ni uporabljen sprožilec. Nato preklopi v drugo stabilno stanje in ostane v njem, dokler ni uporabljen drug sprožilec. Glejte tudi monostabilno stikalo.

 • Mehanska varnostna naprava, ki blokira kabino med montažo in vzdrževanjem.

 • Kovinska palica, na primer v blokirni napravi, ki blokira kabino, ko je potisnjena v odprtino v blokirni plošči.

 • Jeklena plošča z odprtinami v blokirni napravi. Blokirni zatič se potisne v odprtine.

 • Čista navpična razdalja od tal luknje na dnu jaška dvigala do najnižjega strukturnega ali mehanskega dela, opreme ali naprave, nameščene pod platformo kabine dvigala, ko kabina miruje na popolnoma stisnjenih odbojnikih. Pri tem se ne upoštevajo drsniki ali koluti, skupki varnostne opreme ter zaščita platforme in druga zaščita. Glejte tudi varnostni prostor.

 • Najnižje nadstropje v stavbi.

 • Platforma v najnižjem nadstropju, kjer se ustavi dvigalo.

 • Elektromehanska naprava, ki se uporablja za preprečevanje premikanja dvigala, ko kabina miruje in se naprava za dvigovanje ne napaja. Pri nekaterih vrstah kontrolnikov tudi ustavi kabino, ko se prekine napajanje naprave za dvigovanje.

 • Navpična sila, ki ustavi kabino zaradi delovanja varnostne opreme. Glejte tudi prijemalno silo.

 • Plošča pod okvirjem kabine, kamor udarijo odbojniki.

 • Pogrezanje stavbe, ki je posledica ugrezanja tal ali krčenja betona.

 • Osebje in oprema za nadzor tehničnih sistemov v stavbi (prezračevanja, ogrevanja, dvigal, nadzora dostopa itd.).

 • Določa dovoljena odstopanja za nazivne mere jaška dvigala, jame jaška, strojnice, odprtin itd.

 • Funkcije, ki so vključene v osnovnem izdelku.

 • Funkcija, zaradi katere dvigalo prezre registrirane klice iz nadstropij, če sistem zazna, da obremenitev kabine presega določeno mejno vrednost. Mejna vrednost je po navadi od 60 do 80 odstotkov nazivne obremenitve.

 • Mesto, kjer se sprejmejo alarmi in klici v sili. Osebje in računalniki obravnavajo informacije.

 • Omrežje CAN. Sistemi vodil, ki povezujejo inteligentno opremo za avtomatizacijo v delovni skupini. Zlasti pomembni so sistemi vodil, ki se uporabljajo v motornih vozilih in za sinhronizacijo električnih pogonov.

 • Območje površine kabine, vključno z območjem praga vrat, glede na nazivno obremenitev/število potnikov, kot je določeno v varnostnih pravilih.

 • Naprava, zasnovana za ustavljanje spuščajoče se kabine, tako da ne preseže običajne meje premikanja, in sicer s shranjevanjem ali absorbiranjem in razprševanjem kinetične energije kabine.

 • Naprava, ki ima dve povezani in med seboj odvisni funkciji: (1) (električno) preprečevanje delovanja naprave za dvigovanje, razen če so vrata kabine blokirana v zaprtem položaju; (2) (mehansko) preprečevanje odpiranja vrat iz kabine, razen če je kabina dvigala v območju vrat in je ustavljena ali se ustavlja.

 • Luč v kabini dvigala na baterije, ki se v primeru izpada električne energije uporabi kot zasilna luč.

 • Vodila, ki se uporabljajo za usmerjanje premikanja kabine dvigala v jašku.

 • Vsi vidni elementi v notranjosti kabine dvigala.

 • Notranja osvetlitev kabine.

 • Funkcija, ki preprečuje uporabo dvigala v primeru izpada oskrbe z električno energijo pri osvetlitvi kabine.

 • Dejanska obremenitev v kabini dvigala (uporabniki in blago). Glejte tudi nazivno obremenitev.

 • Uporabniški vmesnik za uporabnike v kabini dvigala. Vključuje gumbe za klicanje dvigala, gumb za alarm, gumb za odpiranje vrat itd.

 • Nabor naprav, ki zaznajo preveliko obremenitev v kabini dvigala in o tem obvestijo uporabnike. Sprožijo indikator za preobremenjenost kabine.

 • Mehanska naprava, ki je po navadi pritrjena na okvir kabine in je zasnovana tako, da ustavi kabino dvigala, če kabina preseže dovoljeno hitrost.

 • Struktura kabine, ki ne vključuje ločenih (neintegriranih) notranjih elementov.

 • Notranja globina ogrodja kabine od sprednjega do zadnjega dela brez dekorativnih elementov.

 • Višina, izmerjena od neobloženih tal do najnižjega roba stropa kabine.

 • Notranja širina ogrodja kabine od ene do druge stranice brez dekorativnih elementov.

 • Spodnji vodoravni del vhoda v kabino dvigala.

 • Podporni okvir kabine dvigala, na katerega so pritrjeni drsniki, varnostna oprema in vrvi za dvigovanje ali hidravlični cilinder.

 • Naprava ali skupina naprav, katerih funkcija je nadzor nad aparatom, na katerega je pritrjena, na vnaprej določen način. Kontrolnik dvigala je sestavljen iz funkcij za pogon in nadzor.

 • Osnovno dvigalo vsebuje vnaprej vgrajene osnovne komponente dvigala: sistem za dvigovanje, funkcijo nadzora, pogonski sistem, strukturo kabine, osnovni sistem vrat in varnostno opremo za uporabnike. Dodatki in dekorativni elementi (vključno s signalizacijo) niso določeni.

 • Ponudba vnaprej izdelanih osnovnih dvigal, ki sestavljajo našo družino izdelkov.

 • Komponenta, ki zagotavlja vlečno silo med vlečnim kolutom in vrvmi dvigala, sestavlja pa jo komplet uteži, ki uravnotežijo težo kabine in delež obremenitve kabine (pogosto 50 odstotkov nazivne obremenitve).

 • Območje v jašku dvigala, v katerem se protiutež premika, ločeno pa je s pregrado protiuteži.

 • Vnaprej določen način delovanja, na katerega dvigalo deluje v določeni situaciji. Načini delovanja vključujejo na primer navadno delovanje, delovanje za primer inšpekcijskega pregleda in delovanje za nastavitev.

 • Tehnična rešitev pri vrvnih dvigalih, ki zagotovi energijo pogonskemu motorju in uravnava njegovo hitrost. Pri hidravličnih dvigalih nadzoruje črpalko in ventile.

 • Kabina dvigala, ki ima dva vhoda.

 • Izbirne strukturne in funkcionalne lastnosti, ki pomagajo varovati uporabnike dvigala in dvigalo pred poškodbami, ki jih lahko povzroči potres.

 • Del dvigala, ki nosi uporabnike in/ali drug tovor.

 • Naprave in funkcionalni principi delovanja za izvrševanje klicev in ukazov uporabnikov.

 • Skupina dvigal je sestavljena iz dveh ali več dvigal, ki si delijo iste gumbe za klicanje v nadstropjih (in delujejo pod istim kontrolnikom skupine). Glejte tudi organizacijo dvigal.

 • Prostor, v katerem se premikata kabina in protiutež (če obstaja). Ta prostor je po navadi omejen z jamo jaška, zidovi in s stropom jaška.

 • Trenutna hitrost kabine dvigala v jašku dvigala. Ni enaka kot nazivna hitrost.

 • Sistem v sili, nameščen v vse kabine, ki ga sestavljajo zvonec, gumb v kabini in vir električne energije, ki ga ni mogoče prekiniti. Običajno je to baterija.

 • Možnost, pri kateri je mogoče določeno dvigalo izločiti iz običajne uporabe v skupini za uporabo gasilcev.

 • Vrata v nadstropju, ki ne pokrivajo celotne širine jaška dvigala. Glejte tudi vrata z ozkim okvirjem in frontalna vrata.

 • Vrata v nadstropju, ki pokrivajo celotno širino odprtine jaška dvigala.

 • Dvigalo, ki je opremljeno za prevoz blaga, viličarjev itd.

 • Dvigalo, ki je primarno namenjeno za prevoz blaga, večinoma v spremstvu oseb.

 • Kovinski deli z gladkimi vodilnimi površinami. Profil vodila je po navadi v obliki črke T (strojno obdelan, hladno vlečen ali rotacijsko ulit). Vodila so po navadi nameščena v jašku dvigala, da vodijo in usmerjajo premikanje kabine dvigala ter njene protiuteži.

 • Opora, za katero se lahko uporabnik dvigala drži v kabini.

 • Del jaška dvigala med stropom najvišjega zaključenega nadstropja in stropom jaška dvigala.

 • Oprema, ki je potrebna za premikanje kabine dvigala in protiuteži. Določena kombinacija opreme, potrebna za vse vrste obremenitev, nazivnih hitrosti, pospeševanj in višine premikanja.

 • Začasni sistem dvigala, ki uporablja premično strojnico. Razvit za zagotavljanje popolnoma delujočega dvigala v času gradnje stavbe. Strojnica se pritrdi na ista vodila kot kabina dvigala in se namesti v stavbo s pomičnimi palicami. Ko stavba raste v višino, se podaljša tudi sistem vodil, premično strojnico pa je mogoče prestaviti višje, da se jo lahko uporablja za dodatna nova nadstropja.

 • Zasnova aksialnega sinhronega motorja družbe KONE s trajnimi magneti v rotorju.

 • Območje pred vhodom v dvigalo.

 • Vrata v odprtini jaška dvigala. Zagotavljajo varen dostop do kabine dvigala.

 • Vhod v nadstropje vključuje vrata v odprtini jaška dvigala in vse arhitekturne zaključke, ki so povezani z vhodom v jašek dvigala.

 • Prostor, v katerem se nahajajo pogonski stroj dvigala ter nekaj komponent elektrifikacije in kontrolnega sistema. Po navadi se nahaja nad jaškom dvigala.

 • Kontaktor, ki preklopi energijo do motorja za dvigovanje, če 1. ni potrebe po tem, da kabina dvigala deluje, in 2. če je veriga električne varnosti zaključena (zaprta).

 • Nadstropje z glavnim vhodom v stavbo.

 • Naprave, ki oskrbujejo dvigalo z električno energijo. Znane tudi kot električno omrežje.

 • Del sistema za nadzor dvigala, vključno z uporabniškim vmesnikom za vzdrževalce ter stikali, varovalkami in ročico za sproščanje zavor.

 • Določen obseg uporabe, nanaša se na srednjo kategorijo obremenitev. Glejte tudi nizke obremenitve in visoke obremenitve.

 • Sistem, ki se uporablja z delovanjem samodejnih vrat, pri čemer odda opozorilni signal in zapre vrata pri manjši hitrosti in z manjšim navorom. Sistem se aktivira, če vrata ostanejo odprta dlje od vnaprej določenega časovnega obdobja.

 • Stikalo, za vklop katerega je potreben ključ in ki se uporablja za izločitev dvigala iz običajne uporabe.

 • Naprava, ki povzroči zaustavitev dvigala in po potrebi vključi delovanje varnostne opreme, če dvigalo doseže vnaprej določeno hitrost.

 • Funkcija za eno dvigalo ali skupino dvigal. S to funkcijo dvigalo prejme signal, naj se vedno vrne v vnaprej določeno nadstropje po tem, ko opravi vse klice iz kabine in nadstropij.

 • Širok nabor funkcij in zadev glede uporabnosti, ki vplivajo na udobje ali neudobje uporabnika, ko ta uporablja dvigalo. Na primer dekoracija, signalizacija, vstop v dvigalo in izstop iz njega, čas čakanja, udobje pri vožnji itd.

 • Dvigalo, ki je primarno namenjeno prevozu ljudi.

 • Del jaška dvigala, ki se razteza od praga najnižjega nadstropja do tal jaška dvigala.

 • Metoda za: a) preverjanje jaška dvigala, s čimer se zagotovi, da je jašek zgrajen v skladu z zahtevami, in b) določanje pravilnega položaja komponent.

 • Faktor moči določa razmerje med pravo in navidezno močjo. Faktor moči tokokroga se izračuna po naslednji formuli: pf = P / S, (kW / kVA).

 • Obremenitev, za katero je bila zgrajena oprema. Glejte tudi obremenitev kabine.

 • Alarmni sistem v sili, ki deluje na daljavo.

 • Udobje pri vožnji v dvigalu se določa glede na raven hrupa, navpične vibracije, stransko tresenje, hitrost pospeševanja ali zaviranja in sunke.

 • Mehanska varnostna naprava, ki je nameščena na okvir kabine in v nekaterih primerih tudi na okvir protiuteži. Naprava deluje tako, da ustavi in zadrži prehitro kabino ali protiutež z uporabo čeljusti, ki se zaprejo okoli vodil. Napravo aktivira regulator hitrosti.

 • Jeklena plošča, pritrjena na zid jaška pod pragom vrat nadstropja in nad vrati nadstropja, ki zmanjša razdaljo med pragom vrat kabine in zidom jaška.

 • Dekorativni in zaščitni element na dnu stene kabine.

 • Obremenitev, ki vključuje težo kabine, notranjosti kabine, vrat kabine, nazivne obremenitve in okvirja kabine z vsemi dodatki. Teža ne vključuje vrvi dvigala, kompenzacijskih vrvi ali verig, naprave za kompenzacijo vrvi, dvižnega kabla ali protiuteži.

 • Vrvi, ki nosijo kabino dvigala in protiutež. Ni enaka kot dvižna vrv.

 • Način delovanja dvigala, pri katerem pogon zavira, dokler ne doseže zavornega ali sinhronizacijskega stikala.

 • Seznam podatkov, ki določa platforme dvigal v dokumentih DL.

 • Vnaprej določeni nabor osnovnih komponent, ki sestavljajo osnovno dvigalo.

 • Najvišje ali najnižje nadstropje, v katerem se ustavi kabina dvigala.

 • Kabina dvigala z dvema vhodoma ali več.

 • Dvigalo z vhodi na dveh nasprotnih straneh jaška dvigala.

 • Varnostni preizkus, s katerim se zagotovi ustrezna količina trenja med vrvmi dvigala in vlečnim kolutom.

 • Tri dvigala v skupini.

 • Sistem, ki zagotavlja dvosmerno glasovno komunikacijo med dvigalom in servisnim centrom KONE.

Cookies

We use cookies to optimize site functionality and to give you the best possible experience while browsing our site. If you are fine with this and accept all cookies, just click the 'Accept' button.

You can also review our privacy statement.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website