KONE in BREEAM certifikat zelene gradnje

KONE in BREEAM

Naše strokovno znanje in rešitve vam lahko pomagajo z vašo stavbo doseči certifikat BREEAM za zeleno gradnjo

Zelena gradnja nove generacije s KONE in BREEAM

BREEAM (Metoda okoljske presoje BRE) je mednarodno priznan ocenjevalni sistem, ki ga je razvil Building Research Establishment (BRE).

BREEAM pomaga razvijalcem, lastnikom in upravljavcem stavb upravljati in zmanjševati tveganja z dokazovanjem trajnostne učinkovitosti med načrtovanjem, projektiranjem, gradnjo, obratovanjem ali prenovo.

KONE vam pomaga doseči priznanja BREEAM International New Construction (NC) 2016 na naslednje načine:

  • Pomaga vam zmanjšati porabo energije na mestu gradnje in ogljičnega odtisa stavbe s poglobljeno analizo prometnih vzorcev ter porabe energije in potecialnega zmanjšanja ogljičnega odtisa naših rešitev v njihovi življenjski dobi.
  • Pomaga vam izpolnjevati predpogoje BREEAM in zagotavlja rešitve, ki prispevajo k doseganju priznanj BREEAM

Podpiramo vas tudi pri drugih tehničnih standardih BREEAM.

ENE06: Energetsko učinkoviti prevozni sistemi – ENO PRIZNANJE

Eno priznanje dosežete, ko so izpolnjeni vsi kriteriji za ocenjevanje.

ZAHTEVEKAKO LAHKO POMAGA KONE
Izvedba analize o transportnih potrebah v stavbi, da določite optimalno število in velikost dvigal, pomičnih stopnic in pomičnih trakovKONE lahko z uporabo svojega strokovnega znanja in orodij za uravnavanje pretoka ljudi zagotovi posebno poročilo o analizi prometa
Ocena porabe energije načrtovanega dvigala, pomičnih stopnic, pomičnih trakov v skladu s standardom ISO 25745 o energetski učinkovitosti dvigal, pomičnih stopnic in pomičnih trakov ter primerjava načrtovane rešitve z drugim sistemom, namenjenim za določen namenKONE lahko zagotovi izračune energetske učinkovitosti, ki so skladni z metodologijo standarda ISO 25745
Razmislite o uporabi regenerativnega pogona v primerih, kjer poskrbi za večji prihranek energije kot dodatna energija v stanju pripravljenosti, ki se porabi za podporo pogonovKONE lahko dokaže potencialne prihranke energije s pomočjo regenerativnega pogona
Izbor dvigala z najnižjo porabo energijeKONE lahko poda poročilo o energetski učinkovitosti za njegove rešitve

ENE06: Energetsko učinkoviti prevozni sistemi – DVE PRIZNANJI

Ko je pridobljeno prvo priznanje, lahko dosežete še dve dodatni priznanji z izpolnitvijo dodatnih kriterijev energetsko učinkovitih lastnosti

DVIGALA

ZAHTEVEKAKO LAHKO POMAGA KONE
• Uporabite rešitve za stanje pripravljenosti, kot npr. za dvigala osvetlitev kabine, zasloni za uporabnike in ventilatorji za prezračevanje.
• Vgradnja osvetlitve kabine in svetlosti prikaza, ki zagotavlja povprečno učinkovitost sijalk (za vsa svetila v kabini) > 55 lumnov svetila/W tokokroga.
• Odločitev za pogon s spremenljivo hitrostjo, spremenljivo napetostjo in spremenljivo frekvenco
• Odločitev za regenerativni pogon, če je dokazano, da njegova uporaba prihrani energijo, razen če se lahko dokaže, da to ni finančno upravičeno, pri čemer se upošteva povračilo v življenjski dobi naprave.
KONE lahko zagotovi tehnične informacije o:
• rešitvah za delovanje v pripravljenosti,
• učinkovitosti sijalk v osvetlitvi kabine - način delovanja v pripravljenosti,
• pogonu,
• prihranku energije z regenerativnim pogonom.

KONE in BREEAM certifikat zelene gradnje

POMIČNE STOPNICE IN POMIČNE STEZE

ZAHTEVEKAKO LAHKO POMAGA KONE
Vse pomična steze ali stopnice morajo biti skladni z vsaj eno od naštetih možnosti:
• Oprema vključuje napravo za zaznavanje obremenitve, ki sinhronizira delovanje motorja glede na potrebe s pogonom z različnimi hitrostmi.
• Oprema vključuje napravo za zaznavanje potnikov za avtomatizirano delovanje (auto walk), tako da pomične stopnice delujejo v stanju pripravljenosti, ko v bližini ni nobenega potnika.
Pomične stopnice KONE so opremljene z različnimi načini delovanja, vključno z avtomatiziranim načinom pripravljenosti, ko ni povpraševanja potnikov. Delovanje v stanju pripravljenosti zmanjša porabo energije in podaljša življenjsko dobo delovanja opreme.

Energija in ozračje

PRIZNANJEZAHTEVEOPIS ZAHTEVKAKO LAHKO POMAGA KONE
HEA02Kakovost zraka v notranjostiMateriali z azbestom so prepovedani. Navedene vrste izdelkov morajo izpolnjevati mejne vrednosti emisij (za formaldehid, hlapne organske spojine in rakotvorne snovi), preskuse in dodatne zahteve.KONE lahko podpira stranke pri izbiri skladnih zaključnih materialov za kabino dvigala in poda dokazila, da so izbrani materiali skladni s tehničnimi zahtevami.
HEA06DostopnostUporaba minimalnih dimenzij kabine, ki zagotavljajo dostopnost za vse vrste uporabnikov, vključno z invalidnimi osebami ali osebami z omejeno mobilnostjo.KONE lahko poskrbi za kabino dvigala, ki izpolnjuje zahteve glede dostopnosti.
MAT01Vplivi življenjskega ciklaIzberite materiale z majhnim vplivom na okolje v celotnem življenjskem ciklu.Okoljske deklaracije o izdelkih (EPD) podjetja KONE, ki jih je potrdila zunanja stranka, podajajo informacije o okoljski učinkovitosti rešitev KONE za čas njihovega življenjskega cikla. Okoljske deklaracije o izdelkih KONE so skladne s standardoma ISO 14025 in EN 15804 ter se lahko uporabijo za pridobitev priznanj za vpliv v življenjskem ciklu (LCA). Orodje za izračun LCA je preverjeno tudi glede na zahteve BREEAM.
MAT03Odgovorno izbiranje izdelkov za gradnjoVes les in lesni izdelki, uporabljeni v projektih, so zakonito pridobljeni in trženi.KONE lahko podpira stranke pri izbiri skladnih zaključnih materialov iz lesa za kabino dvigala in poda dokazila, da so izbrani materiali skladni s tehničnimi zahtevami.
MAT05Oblikovanje za trajnost in odpornostSprejmite ustrezno zaščito izpostavljenih elementov stavbe in krajine ter tako zmanjšajte pogostost zamenjave in povečajte optimizacijo materialov.KONE ponuja materiale za kabino dvigala, ki izpolnjujejo zahteve za trajnost in odpornost.
MAN04Zagon in predajaZagotovitev ozaveščenosti uporabnikov o 'zelenih značilnostih' njihove stavbe o tem, in kako se z njimi povezati. KONE ponuja vodnike za uporabnike njegovih rešitev.
WST01Upravljanje z odpadnimi gradbenimi materialiZmanjšanje nastajanja odpadkov in spodbujanje njihove preusmeritve z odlagališč z dobrimi oblikovalskimi in gradbenimi praksami.KONE lahko izpolni zahteve za načrt upravljanja odpadnega materiala Construction Waste Management, ki je bil ustvarjen za projekt. KONE ima tudi lasten nabor smernic za ravnanje z odpadnim materialom in recikliranjem na delovnih mestih, kjer poteka namestitev.
INN01InovacijeKategorija inovacij omogoča priznanje zgledne uspešnosti ter inovativnih izdelkov in postopkov, ki niso vključeni ali presegajo zahteve meril priznanj.KONE ponuja strokovno znanje in dokumentacijo o naših inovativnih rešitvah za upravljanje pretoka ljudi do podpore strankam, ki si želijo doseči priznanja za inovacije.

Sorodne teme

img_bike-in-the-city-park_highlights_landscape

KONE in LEED

Spoznajte, kako vam lahko strokovno znanje in rešitve podjetja KONE pomagajo doseči priznanja in certifikat za zeleno gradnjo LEED.

img_KONE DX Monospace - related topis - codes and standards_668x376

Pravilniki in standardi

Ponujamo paleto rešitev, ki zagotavljajo skladnost z različnimi pravilniki in standardi o dvigalih, vključno z dostopnostjo, zaščito pred vandalizmom in uporabo v primeru požara. Vse naše rešitve ustrezajo evropskim varnostnim standardom EN81-20 in EN81-50 za načrtovanje in izdelavo dvigal.

Stopite v stik z nami

Lahko si pomagate s spodnjim obrazcem in nam sporočite, kako vam lahko pomagamo. Predstavnik naše ekipe bo v najkrajšem možnem času navezal stik z vami. [po možnosti bi bilo dobro dodati dodatne specifične informacije FL o tem, kdo in kdaj bo stopil v stik z vami].

Sample form


How can we help you? *|I am interested in a KONE product or service|I want to contact KONE customer service


My message is about *|Maintenance services|Invoices|Ongoing project|KONE digital tools|A complaint|Feedback about KONE|Other

My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance services|Residential Flow in a new building|Residential Flow in an existing building|24/7 Connected Services|Other
Equipment/service type *|Elevators|Escalators|Doors|Smart building solutions|People Flow planning services|Multiple/other
Building type *|Residential|Office|Retail|Hotel|Leisure, education, special buildings|Medical|Public transportation and airports|Marine (e.g. vessels or offshore installations)|Other
Your role *|Architect|Builder|Resident|Housing board member|Facility manager|Building owner|Developer|Consultant|Other

Please notice, that when you submit this form, we will be collecting your personal data. For more information about personal data processing, please see our Privacy Statement.

Cookies

We use cookies to optimize site functionality and to give you the best possible experience while browsing our site. If you are fine with this and accept all cookies, just click the 'Accept' button.

You can also review our privacy statement.