2020-03-20 Vpliv koronavirusa na poslovanje KONE Slovenija

Vpliv koronavirusa na poslovanje KONE Slovenija

Press Release Published 03. 20. 2020

Naša prednostna naloga je zagotavljanje zdravja in dobrega počutja naših zaposlenih ter zmanjšanje vpliva na stranke. Sprejemamo odločne ukrepe za obvladovanje razmer na lokalni in svetovni ravni ter sledimo navodilom lokalnih vlad in zdravstvenih organov, kot sta Svetovna zdravstvena organizacija in Mednarodni SOS.

Naša trdna globalna dobavna veriga in globalne platforme izdelkov so ključni dejavniki pri blaženju vplivov na naše stranke. Skupaj imamo 13 proizvodnih enot v devetih državah ter več distribucijskih centrov in dobaviteljev po vsem svetu. Svojo globalno dobavno verigo uporabljamo za ublažitev izzivov in omejitev v posameznih državah.

KONE ima v Lombardiji dve tovarni, ki izdelujeta komponente za dvigala. Kot smo že sporočili, obe trenutno obratujeta. Omejitve gibanja ljudi med državami pa vplivajo na logistiko. Do sedaj je bilo gibanje blaga dovoljeno.

Pri določenih projektih lahko pride do nekaj zamud zaradi logističnih izzivov, prepovedi potovanja ali drugih razlogov, na katere ne moremo vplivati. V teh primerih bomo storili vse, kar je v naši moči.

Skupaj z dobavitelji in podizvajalci delamo vse, kar je mogoče, da ublažimo učinke koronavirusa in zagotovimo ustrezen servis pri vzdrževanju, novi opremi in posodobitvi poslovnih dejavnosti.

Naša glavna prednostna naloga je dobro počutje zaposlenih in skrb za stranke ter uporabnike dvigal.

2020-03-20 Vpliv koronavirusa na poslovanje KONE Slovenija

etikett kép Korona

KAKO RAVNATI V DVIGALU, DA ZAVARUJEMO SVOJE ZDRAVJE IN ZDRAVLJE DRUGIH.

Delite to stran

Cookies

We use cookies to optimize site functionality and to give you the best possible experience while browsing our site. If you are fine with this and accept all cookies, just click the 'Accept' button.

You can also review our privacy statement.