KONE je prvi v panogi, ki je dosegel ogljično nevtralne proizvodne enote po vsem svetu

KONE je prvi v panogi, ki je dosegel ogljično nevtralne proizvodne enote po vsem svetu

Press Release Published 09. 28. 2023

Korporacija KONE, sporočilo za javnost, 28. september 2023

Korporacija KONE, vodilno svetovno podjetje na področju dvigal in pomičnih stopnic, je dosegla pomemben mejnik 18 mesecev pred predvidenim rokom, ko so konec junija 2023 proizvodne enote družbe KONE postale ogljično nevtralne. Ta dosežek kaže na predanost družbe KONE svoji podnebni zavezi in zagotavljanju najboljših dejavnosti dobavne verige na svetovni ravni. Leta 2020 je družba KONE uskladila in potrdila svojo ambiciozno, na dejanjih temelječo pot k ogljično nevtralnim operacijam do leta 2030 s pobudo Science Based Targets za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C.

Spodbujanje trajnostnega delovanja tovarn po vsem svetu

Družba KONE ima deset proizvodnih enot v sedmih državah po vsem svetu. Vse so si dejavno prizadevale zmanjšati emisije obsega 1 in 2 za 71 % v primerjavi z izhodiščem iz leta 2018.

Kot del ciljev glede emisij 1. obsega družba KONE nenehno vlaga v energetsko učinkovitost in si prizadeva za prehod na električna vozila v vseh svojih proizvodnih enotah.

KONE je investiral v energetsko učinkovitost ter robotiko in avtomatizacijo proizvodnih linij ter med drugim vlagal v ogrevalne, prezračevalne in klimatske sisteme, s čimer je povečal prihranke energije. V 8 od 10 tovarn so viličarje zamenjali viličarji na električni pogon, večino preostalih viličarjev na dizelski pogon pa zdaj poganjajo biogoriva.

Poleg tega je družba KONE namestila sončne kolektorje v devet od desetih proizvodnih enot, vse enote pa od začetka leta 2023 kupujejo 100-odstotno obnovljivo električno energijo. Dve proizvodni enoti sta prešli na partnerje za zeleno daljinsko ogrevanje. Preostale emisije ogljika se kompenzirajo prek tretjega partnerja.

"To je pomemben korak v prizadevanjih družbe KONE, da bi imela najbolj odporno, trajnostno in konkurenčno dobavno verigo v panogi," pravi Mikko Korte, podpredsednik dobavne verige družbe KONE. "Trajnost je temeljno načelo v vseh naših podjetjih in operacijah. Proizvodne enote so sestavni del dejavnosti naše dobavne verige in ogljičnega odtisa in zelo sem ponosen, da je družba KONE vodilna v panogi pri doseganju ogljične nevtralnosti na tem področju."

Ambiciozni podnebni cilji družbe KONE

Leta 2020 je družba KONE objavila svojo podnebno zavezo z znanstveno utemeljenimi cilji za znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v skladu z omejitvijo globalnega segrevanja na 1,5 °C. KONE je bil prvi v industriji dvigal in pomičnih stopnic, ki je določil ambiciozne podnebne cilje, ki jih je glede na najnovejšo znanost o podnebju potrdila pobuda Science Based Targets (SBTi). Poleg tega se je družba KONE zavezala, da bo do leta 2030 dosegla ogljično nevtralno poslovanje, pri čemer bodo naše proizvodne enote ta cilj dosegle že 18 mesecev vnaprej konec junija 2023.

Družba KONE se je zavezala, da bo pri svojih dejavnostih zmanjšala emisije za 50 %. To vključuje neposredne emisije toplogrednih plinov iz virov, ki jih nadziramo ali si jih lastimo, kot so vozila (področje 1), in naše posredne emisije toplogrednih plinov, povezane z nakupom električne energije, toplote ali hlajenja (področje uporabe 2), do leta 2030 v primerjavi z izhodiščem iz leta 2018.

Poleg tega si družba KONE prizadeva za 40-odstotno zmanjšanje emisij, povezanih z materiali svojih izdelkov in porabo energije v življenjski dobi izdelkov (področje uporabe 3), v istem ciljnem obdobju v primerjavi z naročenimi izdelki. Naši ukrepi za dosego tega cilja pomagajo našim strankam zmanjšati lasten ogljični odtis in prispevati k bolj trajnostnim dobavnim verigam.

Za dodatne informacije se obrnite na: 
Hanna Rutanen, SVP, Communications, KONE Corporation, tel. +358 41 507 1361, media@kone.com

Preberi več
Prejšnja sporočila za javnost so na voljo na https://www.kone.com/en/news-and-insights/releases/:

January 18, 2023: KONE ranked 19th most sustainable company in the world by Corporate Knights
December 13, 2022: KONE recognized with prestigious 'A' score for climate change
February 24, 2022: KONE awarded as Supplier Engagement Leader by CDP
December 7, 2021: KONE recognized with prestigious 'A' score for climate change
January 28, 2021: KONE enters a new phase of its strategy: 'Sustainable success with customers'
December 8, 2020: KONE awarded CDP 2020 'A' score for corporate sustainability leadership
September 28, 2020: KONE sets ambitious greenhouse gas reduction targets and pledges to have carbon neutral operations by 2030
February 4, 2020: KONE awarded as Supplier Engagement Leader by CDP
January 22, 2020: KONE recognized for outstanding climate and sustainability performance by both CDP and Corporate Knights

O podjetju KONE

V družbi KONE je naše poslanstvo izboljšati pretok mestnega življenja. Kot vodilno svetovno podjetje v industriji dvigal in pomičnih stopnic družba KONE izdeluje dvigala, pomične stopnice in samodejna avtomatska vrata ter nudi rešitve za vzdrževanje in posodobitev, ki stavbam dodajajo vrednost v njihovem celotnem življenjskem ciklu. Z učinkovitejšim pretokom ljudi (People Flow®) poskrbimo za varno, udobno in zanesljivo potovanje ljudi v višjih in pametnejših stavbah. Leta 2022 je KONE dosegel letni promet v višini 10,9 milijarde EUR, ob koncu leta pa je imel več kot 60.000 zaposlenih. Delnice družbe KONE razreda B kotirajo na borzi družbe Nasdaq Helsinki Ltd. na Finskem. www.kone.com

Ecofriendly building


Delite to stran

Cookies

We use cookies to optimize site functionality and to give you the best possible experience while browsing our site. If you are fine with this and accept all cookies, just click the 'Accept' button.

You can also review our privacy statement.